Pedagogisch beleidsplan

Hier vindt u ons pedagogisch beleidsplan voor het kinderdagverblijf en de BSO van Kindercentrum MiniMAXI volgens de wettelijke IKK richtlijnen:

Pedagogisch beleidsplan kinderopvang

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolseopvang

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach informatie gids ouders