KDV ontwikkeling

Elk kind wil zich ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk dat het zich fijn voelt zowel thuis als op ons kindercentrum. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen wij de kinderen stimuleren om  uitdagingen aan te gaan, te experimenteren, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Wij hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind, gaan respectvol en liefdevol om met kinderen en scheppen de voorwaarden waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich ontspannen en prettig voelt en zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

We bieden kinderen de gelegenheid om hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. Hiermee bedoelen we brede persoonskenmerken (zoals flexibiliteit en zelfvertrouwen).
Wij bieden kinderen allerhande activiteiten zodat ze zich breed kunnen ontwikkelen. Ze leren van ons en van elkaar. Ze delen ervaringen, kijken hoe de ander iets doet, kibbelen over verschillen, zoeken samen oplossingen, leren overleggen en zich te verplaatsen in een ander en hebben plezier met elkaar.

Kinderen ontwikkelen ook spelenderwijs hun woordenschat. Ze wijzen naar iets en wij benoemen dat voor ze, bijvoorbeeld een auto die door de straat rijdt of een plaatje in een prentenboek. We benoemen ook wat we gaan doen en waarom. We plaatsen de woorden die kinderen gebruiken in een breder perspectief. Zo ontdekken kinderen gaandeweg ons taalsysteem. Woorden vormen zinnen en hebben afhankelijk van de plaats in de zin verschillende betekenissen.
Taalontwikkeling is dus gekoppeld aan de ervaringen en waarnemingen van uw kind. Sinds 2020 zijn twee leidsters in het bezit van een certificaat van voorleescoordinator.

De wereld van uw kind wordt groter naarmate zij/hij opgroeit. Haar/zijn zelfstandigheid neemt toe. Uw kind gaat naar school, naar de sportclub en de BSO en leert  al jong een mening te vormen en mee te praten. Kortom, uw kind maakt deel uit van onze samenleving, samen met u,  met ons en met nog zo velen die ze in de loop van hun leven zullen ontmoeten, van wie ze leren en op wie ze reageren.

We zetten ons van harte in om een goede samenwerking met u op te bouwen. Dat betekent dat wij regelmatig met u bespreken hoe het met het kind gaat, hoe zijn of haar ontwikkeling verloopt en wat we samen zouden kunnen doen als het even niet gaat zoals we verwachten. Zo heeft uw kind optimaal profijt van twee opvoed omgevingen:  Thuis en op ons kindercentrum, met elk hun eigen specifieke karakters, kansen en mogelijkheden. Door deze uitwisseling over vaak alledaagse dingen, zorgen we er samen voor dat uw zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt en een fijne kindertijd heeft.