KDV groep

Ons kindercentrum is bij uitstek de plek waar kinderen samen opgroeien. In de groep doen ze sociale ervaringen en vaardigheden op, zoals vriendschappen opbouwen, spelen, delen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. Ze leren nieuwe vaardigheden door de kunst van andere kinderen af te kijken,  maar ook door ze uit te dagen. Onderzoek toont aan dat kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch en sociaal vaardiger zijn. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen. Deze vaardigheden geven kinderen een brede basis die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Daarom neemt de groep pedagogisch gezien een belangrijke plaats in, zonder dat we het individuele kind uit het oog verliezen.

Onze groepen bestaan uit twee stamgroepen de BSO [buitenschoolse opvang] en het kinderdagverblijf. Op het kinderdagverblijf kunnen we ervoor kiezen om de stamgroep op te splitsen in twee aparte groepen: Een babygroep van 0 tot 1,5 jaar met maximaal 6 kinderen en een peuter­groep van 1,5 tot 4 jaar met maximaal met 10 kinderen. Wel staan deze ruimtes direct met elkaar in verbinding en kunnen de kinderen onderling altijd met elkaar spelen.