BSO Groep

Ons kindercentrum is bij uitstek de plek waar kinderen samen opgroeien. In de groep doen ze sociale ervaringen en vaardigheden op, zoals vriendschappen opbouwen, spelen, delen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. Onderzoek toont aan dat kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch en sociaal vaardiger zijn. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen. Deze vaardigheden geven kinderen een brede basis die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Daarom neemt de groep pedagogisch gezien een belangrijke plaats in, zonder dat we het individuele kind uit het oog verliezen.

De BSO bestaat uit een stamgroep van maximaal 10 kinderen.
In een huiselijke sfeer worden de kinderen opgevangen. Onder het genot van een  warm kopje thee, of limonade biedt de leidster uw kind een luisterend oor. We bieden de kinderen opvang en begeleiding aan die inspeelt op hun specifieke behoeften. Een prettige en veilige omgeving waar uw kind kan spelen, ontspannen en zich verder kunnen ontwikkelen. Wij bieden de kinderen een uitdagend programma en variatie in activiteiten aan, zoals muziek, schilderen, koken, sport en techniek. Maar lekker ontspannen in onze grote binnen- en buitenspeelplaats is uiteraard ook onderdeel van dit programma.